Käytetty

Pitääkö otsikkomääritteitä käyttää <td> esteettömyyteen liittyviä elementtejä tai voidaanko laajuusmääritteitä käyttää yksin?
Mikä tietotaulukon ominaisuus on otettava huomioon saavutettavuuden kannalta?Miksi laajuusmääritettä tulisi käyttää TH -elementissä?Mikä aluetunnistee...
Ero ja = HTML ssä ja CSS ssä?
CSS tarkoittaa Cascading Style Sheets ja sitä käytetään web -asiakirjojen muotoiluun. Sitä käytetään taustavärin tuottamiseen ja sitä käytetään myös m...
Ero Accept- ja Content-Type HTTP -otsikoiden välillä
HTTP -asiakkaat käyttävät hyväksymisotsikkoa kertoakseen palvelimelle, minkä tyyppistä sisältöä he odottavat/haluavat vastauksena. Sekä asiakkaat että...